Veranderingstrajecten

Veranderingen in organisaties gaan zelden zonder slag of stoot. Heilige huisjes gaan omver, vertrouwde structuren op de helling. Dat vraagt nogal wat van de mensen die er werken. Opeens wordt alles anders. Veranderingstrajecten gaan dan ook vaak gepaard met trainingen om medewerkers ‘over de streep’ te trekken. 


Tussen de bestaande organisatie en de gewenste organisatie zit een spanningsveld. Cora Acteurs maakt dit spanningsveld inzichtelijk. Onze acteurs maken los wat vastzit bij uw medewerkers, halen mogelijke weerstanden boven water en ondersteunen medewerkers bij het internaliseren van veranderingen.

Voor een theatrale benadering van een veranderingstraject is de inzet van Cora Theater op Maat zeer geschikt.

Opeens wordt alles anders. Onze acteurs maken los wat vastzit bij medewerkers.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]