Sociale veiligheid

Iedereen die beroepshalve te maken heeft met lastig en/of agressief gedrag weet wat wij bedoelen: over sociale veiligheid wordt veel gepraat. Maar praten alleen is niet voldoende. Het gaat erom dat betrokkenen voor zichzelf kunnen opkomen en grenzen aangeven. Cora Acteurs reikt de middelen aan om effectief met verschillende vormen van agressie te leren omgaan. 


Wij zijn gespecialiseerd in trainingen sociale veiligheid. In uiteenlopende trajecten voor opdrachtgevers in sectoren als het openbaar vervoer, het gevangeniswezen, justitie, sociale recherche en het onderwijs, zijn wij door een sterke betrokkenheid bij de problematiek in staat deelnemers aan trainingen op een speelse wijze bewust te maken van hun kwaliteiten en belemmeringen bij de uitoefening van hun functie.

Over sociale veiligheid wordt veel gepraat. Maar praten alleen is niet voldoende.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]