PTSS/trauma-training

Cora Acteurs is actief in werkomgevingen waar onvoorziene gebeurtenissen grote impact kunnen hebben op betrokkenen. Gespecialiseerde acteurs geven inzicht in de innerlijke wereld van mensen die lijden aan posttraumatische stressstoornis (PTSS) na een schokkende gebeurtenis.

Ook traumatrainingen in een ziekenhuisomgeving of trainingen voor vertrouwenspersonen zijn mogelijk.

Schokkende gebeurtenissen kunnen grote impact hebben op betrokkenen.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]