Assessments

Assessments worden vaak gebruikt om iemands geschiktheid voor een bepaalde functie, taak of organisatierol vast te stellen. In samenwerking met assessmentbureaus of -psychologen zorgt Cora Acteurs voor natuurlijk tegenspel waarmee wij gedrag oproepen dat de assessor inzicht biedt in de competenties van de kandidaat. Op deze wijze leveren wij toegevoegde waarde aan selectie-, loopbaan- en/of ontwikkelassessments.

Onze inzet kan bestaan uit het mede ontwikkelen van en/of uitvoering geven aan oefenmateriaal, assessment-rollenspellen en interviewtechnieken. Vooral rollenspellen bieden inzicht in het belangrijke onderscheid tussen persoonlijkheid en gedrag, ofwel tussen het ‘zijn’ en ‘kunnen’ van kandidaten.

Door natuurlijk tegenspel roepen wij gedrag op dat de assessor inzicht biedt in competenties.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]