Algemeen

Cora Acteurs is als trainingsacteur/ontwikkelaar betrokken bij veelsoortige trainingen voor werkenden bij overheidsorganisaties, in het bedrijfsleven, het openbaar vervoer, politie, justitie, gevangeniswezen, sociale recherche, onderwijs en ziekenhuizen.

Bij deze trainingen draait alles om communicatie. Op alle mogelijke niveaus. Met collega’s, met leidinggevenden, met klanten, met gasten, met patiënten, met zwartrijders, met raddraaiers, met jonge, oude en nieuwe Nederlanders.

Communicatie is voor een belangrijk deel non-verbaal. Cora Acteurs besteedt behalve aan verbale interactie dan ook veel aandacht aan het non-verbale, fysieke aspect in trainingssituaties. Lichaamstaal, houding en bewegingen zijn in onze ogen medebepalend voor efficiënt en overtuigend communiceren.

Concreet anders handelen heeft direct een sterk effect.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]