Wordt u al geholpen?

Wat is klantvriendelijkheid? Wat is klantgerichtheid? Twee benaderingen van de klant. Toepasbaar en inpasbaar voor organisaties en bedrijven met klantencontacten. De inhoud van deze begrippen worden op verschillende manieren benaderd. En laat de effecten zien die het heeft op de klant.

Voor iedereen die klantcontacten heeft.

Cora-acteurs biedt expertise op het gebied van be´nvloeding van gedrag en ontwikkeling van vaardigheden.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]