Presentatietrainingen

Daar sta je dan! Helemaal alleen!
Sinds het ontstaan van de mens is er behoefte geweest om boodschappen kenbaar te maken.We gaan er vanuit dat een ander die boodschap begrijpt. Zo niet dan zoeken we naar andere manieren om nog duidelijker te worden. Een stap verder is hoe de boodschap gepresenteerd gaat worden. En dit kan op vele manieren. CORA-acteurs biedt deze presentatie training aan, met de kennis van drama en andere theatrale technieken.

Voor eenieder die iets duidelijk wil maken aan een ander.

Cora-acteurs biedt expertise op het gebied van be´nvloeding van gedrag en ontwikkeling van vaardigheden.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]