Personeelsquiz

Fusies, reorganisaties en cultuurveranderingen in bedrijven en organisaties kunnen weestand oproepen. De personeelsquiz gaat in op deze gevoelens en zet die in een ander licht. Interactief worden de deelnemers uitgenodigd bijdrage te leveren. Het leren omgaan met veranderingen binnen een organisatie of bedrijf.

Voor medewerkers die met veranderingen worden geconfronteerd.

Cora-acteurs biedt expertise op het gebied van be´nvloeding van gedrag en ontwikkeling van vaardigheden.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]