Luctor et ermergo

Veranderingstrajecten. Dat vereist dialoog en interactie tussen directie, leidinggevenden en medewerkers. Samen tot een oplossing te komen. De noodzaak in te zien dat verandering nodig is. Door middel van een bedrijfsgame kiezen de deelnemers een rol, binnen een fictieve situatie met de werkelijkheid als inhoud. De deelnemers bepalen via een spannend proces de uitkomst.

Voor medewerkers, management en directie die zelf aan de slag gaan om verandering binnen het bedrijf vorm te geven.

Cora-acteurs biedt expertise op het gebied van be´nvloeding van gedrag en ontwikkeling van vaardigheden.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]