De snelle hamer

Vergadertechnieken en leren onderhandelen. Trainen in spel en spelen in de training rondom vergadertechnieken. Wanneer doet men een interventie? Hoe dient men een belang? Hoe krijgt men inzicht in processen die gaande zijn? Spelenderwijs leren deelnemers hiermee om te gaan.

Voor inspraak- en overlegorganen. Voor hen die met meerdere mensen en verschillende belangen om de tafel zitten.

Cora-acteurs biedt expertise op het gebied van be´nvloeding van gedrag en ontwikkeling van vaardigheden.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]