De getemde feeks

Leidinggeven! Hoe zit dat? Hoe gaat dat? Mannen die leidinggeven, is dat anders dan vrouwen of visa versa? Dit klassieke drama en de teksten van William Shakespaere zijn uitgangspunt in een zoektocht via spel voor beleidsmakers, managers en leidinggevenden.

Voor leidinggevenden en beleidsmakers.

Cora-acteurs biedt expertise op het gebied van be´nvloeding van gedrag en ontwikkeling van vaardigheden.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]