Chaos in het bedrijf

Professor Doctor Robert van Maerlandt geeft een lezing met als uitgangspunt structuur in de chaos.
De leegte, de oerknal, het uitdijende heelal en structuur in de chaos zijn de uitgangspunten in deze ludieke lezing op maat gesneden voor bedrijven met organisatie vraagstukken.
Toehoorders worden uitgenodigd actief deel te nemen aan een aantal experimenten die soms verrassende inzichten opleveren.

Doelgroep: Projectmanagers, directieleden, trainers, bedrijfsadviseurs, beleidsmakers-politiek.

Cora-acteurs biedt expertise op het gebied van be´nvloeding van gedrag en ontwikkeling van vaardigheden.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]