Reacties over samenwerking

 

Kjenning Opleiding-Advies-Interim

Al een aantal jaren werk ik met plezier in het opleidingsvak. Met Kjenning BV als de bedrijfsopleider voor wooncoporaties en VM Training als vaardigheidstrainer voor branche en beroepsorganisaties waar we werken met 12 collega's en 30 freelancers met het doel de ontwikkeling van mensen.

Henk ten Hulscher, Directeur Kjenning BV over Cora acteurs:

Met Cora Acteurs hebben we in samenwerking veel mooie opdrachten vorm kunnen geven. Cora Acteurs heeft goede acteurs die prima aansluiten bij wat de trainers en de deelnemers wensen. In de samenwerking is meedenken dan ook een belangrijk onderdeel en de acteurs van Cora Acteurs staan altijd open voor byzondere projecten. De dramaturgische ondersteuning voor workshops, werkconferentie of het schrijven van een monoloog van de gemankeerde collega bij een groep inkopers voor corporatie's zijn zo een aantal voorbeelden. Werken met Cora Acteurs is meer dan samenwerken alleen ook op andere manieren zijn er samenwerkingen naast de werkrelatie die veelal rondom trainingen plaats vinden. Momenteel zijn we samen met Cora Acteurs voorzichtig aan het kijken naar de mogelijkheden voor Blended Learning voor woningcorporaties.

www.kjenning.nl

www.vm-training.nl

 

Academisch Medisch Centrum

Coordinator deskundigheidsbevordering huisartsenopleiding:

Het AMC (academisch medisch centrum) heeft Cora acteurs ingeschakeld voor een heel bijzondere opdracht. We wilden ongeveer 200 huisartsenopleiders tegelijkertijd trainen in het voeren van functioneringsgesprekken met hun huisartsen in opleiding. Hiervoor waren nodig 21 acteurs in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Omdat de ongeveer de helft van de docenten nog niet eerder met een acteur had gewerkt werd er van deze acteurs naast hun acteurskwaliteiten ook een ondersteunende trainersrol verwacht.

Wat met name opviel was de klantgerichtheid van Cora acteurs. Ze boden geheel spontaan aan om ook een rol te spelen in een training vooraf voor de (onervaren) docenten. Bovendien zorgden ze ervoor dat de acteurs vooraf de nodige informatie kregen. Ook achteraf werd zorgvuldig geevalueerd. Kortom het was goed georganiseerd!

 

FNV Formaat 

FNV Formaat bestaat uit een enthousiaste club van ruim 100 trainers, adviseur en ondersteuners. Daarmee hebben we een breed palet van competenties, vaardigheden en werkwijzen in huis die precies zijn aan te passen bij uw individuele (leer)vragen en die van uw organisatie.

We zijn er:

Onze ervaringen met Cora-acteurs.

Via Cornelis Schenk zijn we in contact gekomen met Cora acteurs. Wij en onze klanten zijn zo enthousiast over zijn invulling als trainingsacteur, dat we steeds vaker van zijn diensten gebruik maken. Omdat hij niet altijd beschikbaar is hebben we ook andere acteurs van Cora acteurs leren kennen en we zijn steeds aangenaam verrast: wat een diversiteit aan mensen werkt er bij Cora acteurs! Heel verschillend in aanpak en persoonlijkheid maar met een overeenkomstige professionele houding en aansluitend op onze wensen en doelen. We gebruiken trainings acteurs bij trainingen persoonlijke kracht, in de leergang strategisch werken en in trainingen voor ondernemingsraden. We genieten van de samenwerking: de voorbereiding van de acteurs is geweldig en ze stemmen af op onze wensen door een gewenst personage neer te zetten die het oefenen van gedrag en alternatieven daarvoor stimuleren. Daarbij is de feedback vanuit de rol altijd opbouwend, en met respect voor de cursist. Zo kan er geleerd worden in een veilige setting die ook stimuleert en uitdaagt.

Zelfs op ad-hoc vragen spelen ze goed in, fijn om zo’n betrouwbare samenwerkingspartner te hebben.

 

Ellen Leijdekkers

Opleider/ trainer/coach

www.fnvformaat.nl

 

Etincelle training en advies

Etincelle Training en Advies geeft ondermeer training en advies aan ondernemingsraden, werknemers en HRM op het gebied van duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling van medewerkers, betrokkenheid van medewerkers en communicatie.

Door de opdrachten van onder andere FNV Bondgenoten heb ik Cora acteurs leren kennen. Vooral de trainingen over gesprekstechnieken voor werknemers heb ik met Cornelis Schenk mogen werken. Hoe angstig en moeilijk de meeste cursisten het werken met een acteur in rollenspel ook vinden, weet Cornelis Schenk de meeste cursisten toch tot een poging te verleiden. Daarin voelt hij bijzonder goed aan wat en waar het dilemma van zijn tegenspeler ligt en weet hij de cursist naar een hoger platform te tillen. Dat dit op verschillende fronten kan zijn ervaren de cursisten direct in de beoefening.

Als trainer is het een absoluut genoegen om met Cornelis Schenk te mogen werken.  En als trainer is het ook erg makkelijk samenwerken met Cornelis. Met name door zijn betrokkenheid bij de doelen van de training is hij een zeer waardevolle aanwinst in een training.

Randy Dommerholt - Etincelle Training en Advies

www.etincelletrainingenadvies.nl

 

Vactor training en advies voor woningcorporaties

Vactor is een trainingsbureau dat zich richt op trainingen en advies voor woningcorporaties. In onze trainingen werken wij veelvuldig met trainingsacteurs. Wij werken graag samen met Cora acteurs vooral omdat zij zich altijd inleven in de opdracht en zich inspannen om de juiste persoon voor de juiste training te vinden. Daarbij verloopt de samenwerking soepel en professioneel. Er wordt snel gereageerd en afspraken worden nagekomen. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is helaas niet altijd het geval. En bovenal heeft Cora acteurs de gunfactor. Cornelis Schenk van Cora acteurs is een prettige en inspirerende persoon, die passie heeft voor het vak.

Harry Vlaar, Vactor

www.vactor.nl

 (definitie volgens Michiel Cobben, schrijver van Verhoog je Gunfactor: "Het geheel aan persoonlijke omstandigheden die maken dat een ander jou iets gunt. En dat kan van alles zijn. Het gaat in ieder geval om zaken als je karakter, authentiek gedrag en interesse tonen in je klant")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken, meedenken en openstaan voor byzondere opdrachten en projecten.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]