Wat de klanten van ons vinden

Pragmavison

Pragmavision is een netwerkorganisatie van gespecialiseerde trainers en adviseurs die sterk zijn in het trainen en ontwikkelen van individu, team en organisatie. Kort gezegd, een no-nonsense bureau dat door flexibel inzetbare competenties en een zeer pragmatische aanpak organisaties ondersteunt in ontwikkelings- en verandertrajecten.

Siebke Kaat, mededirecteur Pragmavision, over Cora Acteurs:

“Wij werken graag met Cora Acteurs samen. De reden is dat zij zich écht verdiepen in het thema van de training en de achtergrond van het bedrijf waar de deelnemers vandaan komen. Met name voor een delicaat onderwerp als ‘Opvang en Nazorg na schokkende gebeurtenissen’, een training voor leidinggevenden, is een nauw aanvoelen en afstemmen van trainer, acteur en deelnemer cruciaal. Daarom is het plezierig dat wij op dit terrein met een vaste pool van acteurs van Cora kunnen samenwerken. Daarnaast hebben we zeer goed samengewerkt in een grootscheeps traject voor autobusbestuurders. Het ging hierbij om het thema agressie-preventie. Cora kon als een van de weinige bureaus een vaste groep van allochtone en autochtone acteurs bieden die helemaal ingewerkt waren en gedurende het gehele traject inzetbaar bleven.”

 

www.pragmavision.nl

 

NS Opleidingen

NS Opleidingen is het opleidingsinstituut van de NV Nederlandse Spoorwegen. De organisatie is gericht op het voortdurend delen en overbrengen van ervaringen onder collega's bij werkmaatschappijen. Om dat mogelijk te maken doet NS Opleidingen een beroep op inspirerende externe expertises op het gebied van leren en veranderen. Cora Acteurs is betrokken bij uiteenlopende trainingen.

 

De Kruyk & Kuling

De Kruyk & Kuling richt zich sprecifiek op training en ontwikkeling van mensen in (veranderde) organisaties. Wij bieden leergangen en trainingen op maat. Intervisietrajecten voor bijvoorbeeld trainees of talentenprogramma's, coaching en mediation. Organisaties veranderen met de snelheid en intensiteit waarmee medewerkers willen en kunnen veranderen. Onze aandacht richt zich daarom op de balans tussen organisatieveranderingen en de ontwikkeling van medewerkers en management.

Corine de Kruyk, mededirecteur De Kruyk & Kuling, over Cora Acteurs:

Cora-acteurs is een flexibel en klantgericht bedrijf. Ze hebben een grote diversiteit in acteurs. Ze denken goed mee in wat we nodig hebben voor een opdracht. Ook bij een vraag op de (hele) korte termijn blijven zij zeer klantvriendelijk en creatief. Kortom ze doen wat ze beloven.

www.nagelendekruyk.nl

 

Een vaste groep acteurs die het gehele traject inzetbaar blijft.

Cora acteurs | T 06 53 61 04 62 | info@cora-acteurs.nl
Tekst: Loft238 | Vormgeving: Puntspatie [bno]